Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Διδακτικό Προσωπικό

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891568
e-mail: kgotza@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Δημητριάδη Ζωή

Δημητριάδη Ζωή
Καθηγήτρια
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891597
e-mail: zd@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Καραγιώργος Θεοφάνης

Καραγιώργος Θεοφάνης
Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891596
e-mail: karagth@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μιχαήλ Δημήτριος

Μιχαήλ Δημήτριος
Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891594
e-mail: mihail@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Μοσχίδης Οδυσσέας

Μοσχίδης Οδυσσέας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891592
e-mail: fmos@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σιώκης Φώτιος

Σιώκης Φώτιος
Καθηγητής
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 2310-891459
e-mail: fsiokis@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Σουμπενιώτης Δημήτριος

Σουμπενιώτης Δημήτριος
Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891580
e-mail: subedim@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος

Ταραμπάνης Κωνσταντίνος
Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891578
e-mail: kat@uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τζιώνας Ιωάννης

Τζιώνας Ιωάννης
Καθηγητής
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 2310-891470
e-mail: iat@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τσιότρας Γεώργιος

Τσιότρας Γεώργιος
Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891575
e-mail: tsiotras@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891585
e-mail: hajidim@uom.edu.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Βούζας Φώτης

Βούζας Φώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891583
e-mail: vouzas@uom.edu.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ελευθεριάδης Ιορδάνης

Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891591
e-mail: jordan@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τσιότσου Ροδούλα

Τσιότσου Ροδούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891576

Δρογαλάς Γεώργιος

Δρογαλάς Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891537

Κωνσταντάρας Ιωάννης

Κωνσταντάρας Ιωάννης
Λέκτορας
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891695
e-mail: ikonst@uom.gr

Παπαθανασίου Ιάσων

Παπαθανασίου Ιάσων
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891568
e-mail: jasonp@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τσιρώνης Λουκάς

Τσιρώνης Λουκάς
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891874