Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Master in International Business – ΜΙΒ)