Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών  ΠΜΣ στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Α' εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΝΤΕΣ
1. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (International Business) Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής
2. Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing) Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
3. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (International Financial Management)
Φώτιος Σιώκης, Καθηγητής 
Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
4. Διεθνής Διοίκηση Λειτουργιών (Global Operations Management)
Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(οι φοιτητές επιλέγουν ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)
ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΝΤΕΣ
1. Ανάλυση Επιχειρησιακών Δεδομένων και Βελτιστοποίηση (Business Analytics and Optimization)
Οδυσσέας Μοσχίδης, Καθηγητής
Ιάσων Παπαθανασίου, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
Ιωάννης Κωνσταντάρας, Επίκουρος Καθηγητής
2. Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις (European Business) Δημήτριος Μιχαήλ, Καθηγητής
3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting)

Θεοφάνης Καραγιώργος, Καθηγητής

Γεώργιος Δρογαλάς, Επίκουρος Καθηγητής

4. Διεθνής Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (International Entrepreneurship and Innovation)
Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής
5. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (International Business Law) Ιωάννης Τζιώνας, Καθηγητής

 


B' εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΝΤΕΣ
1. Διεθνής Επιχειρηματική Στρατηγική (International Business Strategy) Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής
2. Διεθνής Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (International Human Resource Management)

Φώτιος Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης

3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) Λουκάς Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ / ΝΤΕΣ
1. Διεθνής Έρευνα Μάρκετινγκ (International Marketing Research) Ροδούλα Τσιότσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
2. Διοίκηση Επιχειρήσεων σε Αναδυόμενες Αγορές (Doing Business in Emerging Markets) Χάρρυ Παπαπανάγος, Καθηγητής
3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-business) Κωνσταντίνος Ταραμπάνης, Καθηγητής
4. Διαπολιτισμική Διοίκηση και Διεθνής Επιχειρηματική Ηθική (Cross Cultural and Ethical Issues in International Business) Ζωή Δημητριάδη, Καθηγήτρια
5. Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management)
Γεώργιος Τσιότρας, Καθηγητής
Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια
6. Εξαγωγικό Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ (Export Management and Marketing)
Ιωάννης  Χατζηδημητρίου, Καθηγητής
Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν
7. Διεθνής Τραπεζική & Διαχείριση Κινδύνου (International Banking and Risk Management)
Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Ταμπακούδης, Επίκουρος Καθηγητής
8. Διεθνείς Επιχειρηματικές Διαπραγματεύσεις (International Business Negotiations) Δημήτριος Σουμπενιώτης, Καθηγητής