Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Το πρόγραμμα διαλέξεων που σας αφορά, μπορείτε να το βρείτε συνημμένο.