Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Συντονιστική Επιτροπή

Χατζηδημητρίου Ιωάννης​
Διευθυντής του ΠΜΣ, Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891585
e-mail: hajidim@uom.edu.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
   
       
Δημήτριος Σουμπενιώτης 
Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891580
e-mail: subedim@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Λουκάς Τσιρώνης
Επίκουρος Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891874
e-mail: ​loukas@uom.edu.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
       
Βούζας Φώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891583
e-mail: vouzas@uom.edu.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Τσιότσου Ροδούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891576