Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Σχόλια - Συστάσεις

Η έναρξη της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εξέλιξη καθώς είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έλλειπε από την Ελληνική εκπαίδευση. Η ίδρυσή του δίνει πλέον στις εξωστρεφείς επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν τα στελέχη τους ώστε να αποκτήσουν τις τεχνοκρατικές γνώσεις που απαιτεί το εξαγωγικό εμπόριο και έτσι να πετύχουν τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Ο ιδιαίτερα σκληρός ανταγωνισμός στις διεθνείς αγορές καθιστά επιτακτική την ανάγκη οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις να έχουν έμπειρα και άριστα εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη. Πιστεύω ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται στην αρχή της προσπάθειάς τους να επεκταθούν στις διεθνείς αγορές, είτε ήδη έχουν σημαντικές διεθνείς δραστηριότητες και επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, χρειάζεται να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους με στελέχη που έχουν τις πολύτιμες γνώσεις που προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες.

Δρ. Κυριάκος Λουφάκης
 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΕ
 
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
 

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έρχεται να καλύψει ένα κενό της αγοράς για τα στελέχη ή δυνητικά στελέχη επιχειρήσεων με εξωστρεφή προοπτική. Το νέο ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον επιζητεί υβριδικές λύσεις όπου θα συνδυάζουν υψηλή επαγγελματική εμπειρία σε συνδυασμό με άριστη ακαδημαϊκή γνώση. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα επικρατήσουν στην επόμενη πενταετία είναι εκείνες που θα στηρίξουν τη στρατηγική τους στο τρίπτυχο Εξωστρέφεια – Καινοτομία – Σοφή Διαχείριση της Γνώσης. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όσους πραγματικά θέλουν να βελτιώσουν το γνωστικό τους αντικείμενο προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και να προσθέσουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε επίπεδο γνώσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

 
Δημήτρης Λακασάς
Πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
CEO Olympia Electronics
τ. πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒΕ