Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Blogs > venetia's blog > Σύντομη Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Σύντομη Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Σύντομη Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Εκδηλώσεις

Δείτε την παρουσίαση.