Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

Εκδήλωση ΕΕΔΕ

Εκδήλωση ΕΕΔΕ

Εκδηλώσεις

Δείτε την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.