Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Blogs > venetia's blog > ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Τελευταία Νέα

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Νέους Πτυχιούχους το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες – Master in International Business (MIB)».
Στο Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Νέους Πτυχιούχους γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 4ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Μάρτιο του 2017, θα είναι 60. Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.