Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Blogs > venetia's blog > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3ου ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τελευταία Νέα

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεων το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες – Master in International Business (MIB)».
Στο Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 3ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2017, θα είναι 60. Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.