Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Τσιότσου Ροδούλα

Τσιότσου Ροδούλα

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διδακτικό Προσωπικό
Συντονιστική Επιτροπή
Τσιότσου Ροδούλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891576
Website: 
http://users.uom.gr/~rtsiotsou/