Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Κωνσταντάρας Ιωάννης

Κωνσταντάρας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής
Διδακτικό Προσωπικό
Κωνσταντάρας Ιωάννης
Λέκτορας
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891695
e-mail: ikonst@uom.gr