Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Τζιώνας Ιωάννης

Τζιώνας Ιωάννης

Καθηγητής
Διδακτικό Προσωπικό

Τζιώνας Ιωάννης
Καθηγητής
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 2310-891470
e-mail: iat@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα