Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη

Καθηγητής
Διδακτικό Προσωπικό

Γκοτζαμάνη Αικατερίνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 2310-891568
e-mail: kgotza@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Τμήμα: 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 
2310-891585