Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

    • You are here:
    • Home > Σιώκης Φώτιος

Σιώκης Φώτιος

Καθηγητής
Διδακτικό Προσωπικό

Σιώκης Φώτιος
Καθηγητής
Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών
Τηλέφωνο: 2310-891459
e-mail: fsiokis@uom.gr
Σελίδα στο uom.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό: 
Τμήμα: 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλέφωνο: 
2310-891585